דף הבית תחומי פעילות סיכום פעילויות גלריית תמונות אפשרויות תרומה צור קשר

עמותת "זינוק לדרך חדשה (ע.ר)" מתמקדת בארבעה תחומים עיקריים בפעילויותיה ותרומותיה: חינוך, רווחה וסעד, בריאות והתנדבות בקהילה. מתחילת פעילותה, מיוני 2008 ועד 31.12.2015 (כחמש וחצי שנים של פעילות), סייעה העמותה לקהילה בסכום כולל של 3,848,845 ש"ח. לפי הפירות הבא:(הסכומים בש"ח ) חינוך - 1,008,984 רווחה, סעד ואחרים 1,350,568 בריאות 114,830 צוותי אזרחים לשיפור החברה (צ.א.ל.ה.) 753,126 תרומות לרכישת מזון לחגים (כרובית) סה"כ 3,848,845 חינוך חלק משמעותי מסה"כ הסיוע של העמותה נוגע לתחום החינוך. מלגות בין מקבלי המלגות ניתן למנות - סטודנטים במוסדות להשכלה גבוהה, תלמידים מצטיינים בלמידה קונבנציונלית ובאומנויות ובעלי צרכים מיוחדים. בתחום המלגות קיימים מספר פרוייקטים ייחודיים אשר במסגרתם מקבלים המוטבים סיוע מקיף ומתמשך כדי לאפשר להם תנאים מיטביים להתפתחות אישית ולמידה. מבין אלו שקיבלו סיוע מתמשך ניתן לציין, נער מחונן בתחום המחול והריקוד, וסיוע מתמשך בחמש השנים האחרונות לנער מחונן בלימודים בבית הספר למחוננים בכפר הירוק. זאת באמצעות תרומות יעודיות. מחשבים - סגירת פערים דיגיטליים המחשבים נתרמו עבור מרכזי לימוד, בתי נוער וכן עבור עבור פרטים ממשפחות זקוקות. זאת כדי לאפשר חשיפה ורכישת מיומנות טכנולוגית הנדרשת כיום בשוק העבודה, מתוך מטרה לתרום לשוויון הזדמנויות לאנשים מרקע סוצי-אקונומי נמוך. התרומות ניתנות הן ליחידים והן לגופים שונים, אשר מטרתם סיוע וקידום מיומניות השימוש במחשב עזרי לימוד אופי התרומה הוא ברכישת ציוד לימודי כגון - ספרי לימוד, תיקים, וכד', להעשרת ילדים ממשפחות זקוקות. העשרה העמותה שותפה בפרויקטים שונים לבני נוער צעירים לרבות בני נוער בסיכון ובני נוער בעלי צרכים מיוחדים. פרויקטים אלו כוללים חוגי העשרה, קורסים, הרצאות וסדנאות בנושאים שונים. חלק מהפעילויות מתבצעות בשיתוף בין קבוצות הנוער לנוער בעלי צרכים מיוחדים. בין הפריקטים: קורסי תקליטנות ודי ג'י, קורס תיפוף, חוגי אומנות, סדנא לפיתוח קול, סדנת ציורי רחוב ועוד. בריאות * תרומות לעמותות וגופים שונים התומכים ומסייעים לחולי סרטן. * תרומות באופן ישיר ליחידים ולמשפחות הנזקקות לסיוע רפואי, מלגות קיום ו/או נסיעות. * חלק מהתרומות ניתנות באופן רציף ומתמשך, לאורך זמן. רווחה וסעד בתחום זה פעלה העמותה בסיוע לאוכלוסיות בסיכון - במסגרת זו נתרמו כספים וציוד לפנימיות לילדים בסיכון, חוגי העשרה והעצמה וכד' בתרומות מזון - עיקר התרומות ניתנו במסגרת עמותת "מלא הטנא" המחלקת מזון לכ - 200 משפחות (כ-800 איש) מדי שבוע. בתרומת ציוד - ביגוד, רהוט, ציוד טכנולוגי, חומרי העשרה וציוד ייחודי לפרטים, עמותות (כדוגמת זהב"י), בתי נוער ועוד. תכניות התנדבות העמותה רואה חשיבות רבה בתחום ההתנדבות ופועלת לגיוס מתנדבים ומציאת מקומות התנדבות עם מיגוון מוסדות ועמותות כדי ליצור תרבות קהילתית ישובית של נתינה ועזרה הדדית כמו גם תוכניות התנדבות לקידום ההתנדבות בישראל. פעילות ופרויקטים מיוחדים פרוייקט צ.א.ל.ה - (צוותי אזרחים לשיפור החברה) זוהי רשת מתנדבים כלל ארצית הפועלת לשיפור והתחדשות פני החברה בישראל. צ.א.ל.ה מציעה לאגונים שאינם למטרת רווח תמיכה, הדרכה וליווי ללא תשלום, ביעול ביצועיהם. פרויקט כרובית - פרויקט חלוקת חבילות מזון, ארוחות מבושלות ומוצרים נוספים לאלפי קשישים ונזקקים בתקופות החגים. שיתוף פעולה עם עמותת "אחד לאחד", במטרה לסייע לצרכים של אוכלוסיות זקוקות. שיתופי פעולה העמותה מאמינה בשיתופי פעולה עם כלל המגזרים במשק כדי לקדם את מטרותיה ולהגיע לתמיכה בקשת רחבה של תחומים, אנשים ופעילויות ובכך משתפת פעולה עם רשויות שלטוניות, מוסדות להשכלה גבוהה, עמותות ועסקים. שונות תכניות התנדבות העמותה רואה חשיבות רבה בתחום ההתנדבות. העמותה פועלת לגיוס מתנדבים ומציאת מקומות התנדבות עם מיגוון מוסדות ועמותות כדי ליצור תרבות קהילתית יישובית של נתינה ועזרה הדדית כמו גם תכניות התנדבות לקידום ההתנדבות בישראל. רשויות שלטוניות הזכאות לסיוע מומלצת על-ידי היחידות ברשויות הישוביות לרבות יחידות הרווחה, הנוער והחינוך שלהן הכלים החוקיים והקרטוריונים לקביעת הזכאות וזאת באמצעות מבחן הכנסות , מצב משפחתי וכד'. העמותה עובדת בשיתוף פעולה מלא עם היחידות ברשות המקומית מהם מגיעות בקשות הסיוע. מוסדות להשכלה גבוהה העמותה פועלת בשיתוף פעולה עם מוסדות לימוד אקדמיים במטרה לסייע לסטודנטים במלגות והטבות אקדמאיות הניתנות תמורת שעות התנדבות. שיתוף הפעולה נעשה גם באמצעות גופים שלטוניים הנדרשים להפעלת מערך התנדבות (דוגמת יחידת הנוער של עיריית כפר-סבא) * "בית ברל" - מלגות לסטודנטים במסגרת פרויקט "בונים קהילה". * "האוניברסיטה הפתוחה" - ממליצה על מתן מלגות לסטודנטים על-פי מבחנים וקריטריונים פנימיים. כנגד כל מלגה שמעניקה העמותה, מעניקה האוניברסיטה מלגה נוספת. עמותות העמותה פועלת בשיתוף פעולה עם עמותות ייעודיות במגוון תחומים על מנת להרחיב את קשת מקבלי הסיוע: בין אלה נמנים: מלא הטנא - המחלקת מזון לנזקקים, זהב"י - המסייעת למשפחות מרובות ילדים, עמותת פוש - המסייעת לילדים בעלי קשיי למידה, עמותת הפועל טניס כפר סבא - במתן מלגות לספורטאים מצטיינים ועוד. עסקים העמותה מקיימת שיתופי פעולה עם עסקים במטרה להעצים באמצעותם את הסיוע לקהילה. שיתוף הפעולה הוא בפרויקטים ארוכי טווח ומחוללי שינוי ונעשה בתיאום עם הרשויות המקומיות. תהליך זה הוא במסגרת אחריות תאגידית - עסקים קהילה, תהליך ההולך ותופס תאוצה.