דף הבית תחומי פעילות סיכום פעילויות גלריית תמונות אפשרויות תרומה צור קשר

פעילויות העמותה הן שילוב של חזון העמותה והמשימות בהתאם לתקנון העמותה. חברי העמותה והנהלתה פועלים בהתנדבות מלאה. חברי הועד המנהל של העמותה משלמים דמי חבר שנתיים שמיועדים לתרומות לזקוקים. כל בעלי התפקידים בעמותה לרבות רואה חשבון, יועצת משפטית ומבקר פנימי פועלים בהתנדבות מלאה ולא מקבלים שכר בעד עבודתם. כל כספי התרומות מיועדים לזקוקים ולא ישמשו להוצאות העמותה. כל הוצאות העמותה משולמות במלואן על-ידי חברי העמותה ולא מכספי התרומות. לתורם ניתנת האפשרות ליעד את תרומתו למטרה ספציפית התואמת את מטרות העמותה. העמותה עוקבת אחרי ביצוע הסיוע ונותנת משוב לתורם. העמותה מעודדת פעילות התנדבותית בקרב מקבלי הסיוע במטרה להעצימם ולהגביר בהם את תחושת השייכות והמחויבות החברתית לקהילה.